Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Szczeżuja wielka - Anodonta cygnea
Gromada: małże - Bivalvia


Szczeżuja wielka
Szczeżuja wielka
Największy małż występujący w Polsce. Jej muszla osiąga długość do 20 cm. Żyje w wodach bieżących i stojących. Spotykana głównie w zbiornikach wodnych płytkich, dość silnie zamulonych i zeutrofizowanych i wolnych od zanieczyszczeń chemicznych. W głębszych zbiornikach zasiedla strefę od ok. 1 do kilku metrów głębokości. Wymaga wód dobrze natlenionych, o wyższej zawartości tlenu w wodzie niż szczeżuja pospolita.
Gatunek charakteryzuje się specyficzną biologią. Larwy pasożytują na rybach. Wśród żywicieli szczeżui wielkiej są: ciernik, bass słoneczny, okoń, szczupak, lin i węgorz. Larwy przyczepiają się do płetw, głównie piersiowych, skrzeli, warg i nozdrzy. Larwa, pasożytuje na rybie kilka tygodni, po czym przekształca się w małża, a po 2-3 latach osiąga dojrzałośc płciową. Żyje do kilkudziesięciu lat.
Szczeżuja wielka jest gatunkiem istotnym dla rozwoju zagrożonej w Polsce ryby - różanki Rhodeus sericeus, która składa jaja do jamy skrzelowej tego małża.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Polska czerwona księga zwierząt; EN - zagrożony wyginięciem

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


gm. Kołobrzeg:Stawy leśne na E od Dźwirzyna (20.05.2011, 20.04.2013 ), Stawy Niekanin-Obroty