Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Ważniejsze zabytki

Baszta prochowa ul. Stanisława Dubois - Baszta "Lontowa" zwana dzisiaj Basztą "Prochową" (murowana, gotyk, XIV-XV wiek). Jedyny obiekt średniowiecznego systemu obronnego, który w całości dotrwał do naszych czasów. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze. Nr rej. 97/56.
Baszta Więzienna ul. Wąska - Baszta "Więzienna" (murowana XV, XVII wiek). Fragment średniowiecznych umocnień obronnych. Nr rej. 97/56.
Katownia ul. Ratuszowa 2 - Magazyn handlowy budowany w technice murowanej XVII wieku. tzw. "Domek Kata". XV w. Nr rej. 7/53.
Obecnie ekskluzywna restauracja.
Ratusz Plac Ratuszowy - Ratusz. Zbudowany około roku 1380. Odbudowany w latach 1829-1832 po zniszczeniach wojennych. Zachowały się najstarsze fragmenty budowli - jeden z narożników z kolumnadą, piwnice. Nr rej. 373/64.
Fort Wilczy - fosa ul. Aleksandra Fredry - Zespół fortów - rów forteczny z zarysami bastionu oraz pozostałości dawnego "Fortu Wilczego" z zachowanym wałem ziemnym i fosą (na jego bazie znajduje się obecnie amfiteatr w parku im. Aleksandra Fredry). Nr rej. 817/67.
Oprócz Fortu Wilczego do zespołu fortyfikacji wchodzą m.in.: Fort Ujście, Reduta Morast, Reduta Solna oraz Brama Radzikowska.
Kamienny Szaniec ul. gen. Antoniego Sułkowskiego - Zespół fortów, Kamienny Szaniec - (XVIII wiek - ruina we wschodniej części Parku im. Stefana Żeromskiego). Nr rej. 817/67.
Latarnia morska ul. Morska - Pozostałości umocnień twierdzy kołobrzeskiej, latarnia morska. Zbudowana w 1945 roku na fundamentach Fortu Ujście w pobliżu miejsca, w którym niegdyś stała zabytkowa latarnia z końca XVII wieku. Nr rej. 376/64.
Reduta Morast ul. Warzelnicza - Reduta Morast. Fortyfikacja obronna. Nr rej. 376/64.
Brama Radzikowska ul. Szpitalna - Brama Radzikowska. Brama wjazdowa do miasta z 1708 r. Wraz z budynkiem z czerwonej cegły stanowiła zespół koszarowy.
Akademia Rycerska ul. Wąska - Budynek dawnej Akademii Rycerskiej. Zbudowany w XVIII w. Miejsce nauki fechtunku i jazdy konnej dla młodzieży szlacheckiej. Nr rej. 374/64.
Kamienica mieszczańska ul. Emilii Gierczak 5 - Kamienica mieszczańska (Dom Schliffenów). Zbudowana w XV w. Nr rej. 19/54.
Obecnie Muzeum.
Pałac ul. Armii Krajowej 13 - Pałac Braunschweigów. Obiekt klasycystyczny. Nr rej. 375/64.
Obecnie Muzeum.
Dom mieszczański ul. Graniczna 4 - Dawny dom mieszczański (elewacja). Fragment zabudowy miasta z początku XX wieku. Nr rej. 1240/93.
Fragment Starówki ul. Stanisława Dubois - Śródmieście miasta Kołobrzeg ze średniowiecznym układem architektonicznym. Ul. Stanisława Dubois wyznacza przebieg średniowiecznych murów miejskich. Nr rej. 10/53
Dawna elektrownia miejska ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 26-28 - Dawna elektrownia miejska (zespół budynków). Nr rej. A-275/2006.
Dom Księży Emerytów ul. Rzeczna 7-9 - Dom Księży Emerytów, neogotyk (zespół klasztorny Diakonis ewangelickich). Nr rej. 1215/98.
Elewatory portowe ul. Portowa 41 - Elewatory zbożowe. Nr rej. A-157/2004.
Źródło solankowe ul. Solna - ujęcie źródła solanki. Nr rej. 618/67.


Zabytkowe obiekty sakralne

Konkatedra ul. Katedralna - Konkatedra p.w. Wniebowzięcia NMP. Murowana XIII, XIV, XV wiek, kościół parafialny. Pięcionawowa gotycka budowla z wydzielonym prezbiterium i masywną 40-metrową wieżą. Z powodu wielokrotnych oblężeń Kołobrzegu bazylika została bardzo zniszczona i z końcem XIX wieku całkowicie odnowiona. 15 marca 1945 r. kościół całkowicie spłonął i musiał być na nowo odbudowany. Wewnątrz na tzw. barwnym filarze fragmenty polichromii z XV w. Ponadto wewnątrz m.in. trzy tryptyki gotyckie, gotycka chrzcielnica odlana z brązu z 1335 roku, stojący świecznik siedmioramienny z 1327 roku o wys. 4 m, duży wiszący świecznik Korona Schlieffenów z 1523 roku i wiele innych cennych dzieł sztuki. Nr rej. 98/56.
Kościół ul.Mariacka ul. Katedralna 35 - Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Nr rej. 1215/98.


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]