Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Skwer 18 Marca Buk strzępolistny 228 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
2. Skwer 18 Marca Kasztanowiec czerwony 398 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
3. Skwer 18 Marca Buk zwyczajny 430 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
4. Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza 2 lipy drobnolistne 519, 341 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
5. Park im. Stefana Żeromskiego Cypryśnik błotny 233 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
6. Ul. Szpitalna (teren cerkwi grekokatolickiej) Korkowiec amurski 243 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
7. Ul. Edmunda Łopuskiego Aleja 74 platanów klonolistnych 130-399 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
8. Park im. Jana Henryka Dąbrowskiego Grupa 7 buków zwyczajnych 377- 551 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
9. Park im. Aleksandra Fredry Jodła kalifornijska
nieistniejąca
260 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
10. Park im. Aleksandra Fredry Cypryśnik błotny - 2 egz. 262 i 183 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
11. Zieleniec pomiędzy ul. Towarową i Spacerową Aleja grabowa - bindaż im. prof. Ryszarda Siweckiego   Uchwała RM nr XVI/211/03 z 29.12.2003
12. Podczele - oddz. 6b, 5c, 6d, 6b Nadl. Gościno Dąb szypułkowy - 4 szt

Buk zwyczajny
440, 408, 400, 410
418
Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 7 z 12.01.1996
13. Podczele - oddz. 3c Nadl. Gościno Grab pospolity - 2 szt
nieistniejące
218, 213 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 7 z 12.01.1996


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]