Wstecz

Gmina Ustronie Morskie


Wybierz obiekt
- parki zabytkowe- cenne obiekty przyrodnicze
Klifowy brzeg w Ustroniu Morskim
Klifowy brzeg morski w Ustroniu Morskim

Gmina Ustronie Morskie położona jest w północnej części powiatu kołobrzeskiego nad 10. kilometrowym odcinkiem wybrzeża Bałtyku. Krajobraz gminy i walory przyrodnicze pozwalają zaliczyć ją do najbardziej atrakcyjnych miejscowości nadmorskich. Decyduje o tym przede wszystkim nadmorskie położenie, charakteryzujące się urozmaiconym brzegiem morskim z piaszczystymi plażami, klifowym brzegiem i bogatym światem roślin i zwierząt.

Spośród innych ośrodków nadmorskich wyróżniają ją cechy klimatyczne. W powietrzu występuje aerozol morski, który ma ogromny wpływ na leczenie schorzeń dróg oddechowych.
Lasy
Około 30% powierzchni gminy zajmują lasy. Położone są tu trzy kompleksy leśne: Las Kołobrzeski, Łasiński Las i drzewostany rosnące na wybrzeżu klifowym, będące w zarządzie Urzędu Morskiego.

Rzeka Czerwona
Rzeka Czerwona - ujście do Bałtyku

Są to drzewostany liściaste a więc o dużej dynamice i zmienności kolorystycznej w ciągu roku. Posiadają one duże walory krajobrazowe. W Lesie Kołobrzeskim znajdują się liczne dorodne i okazałe drzewa oraz pomniki przyrody. Rosną tu prawie 1000-letnie dęby, wśród nich "Bolesław", najstarszy dąb rosnący w Polsce.

Wody
Gmina uboga jest w wody powierzchniowe. Przez gminę przepływają niewielkie rzeki: Malechowska Struga i Łopienniczka. Tuż poza wschodnią granicą gminy wpływa do morza rzeka Czerwona. Warta odwiedzenia w okresie maj - lipiec. Ma charakterystyczną czerwono - brunatną barwę, którą zawdzięcza kwitnącej roślinności oraz składowi okolicznej borowiny. Uchodzi do morza w malowniczej scenerii w okolicy Wieniotowa.

W pobliżu miejscowości Rusowo dawniej rozciągało się Jezioro Rusowskie o powierzchni 35 ha. Dziś w miejscu tym znajduje się rozległy kompleks łąk i torfowisk powstały w wyniku osuszenia jeziora pod koniec XIX wieku. Wody uwolniono wówczas do Parsęty poprzez rzekę Pysznicę (Pyszkę) i dalej do morza. Obszar ten stanowi wartościowy obiekt przyrodniczy.

Na obszarze gminy liczne są też malownicze oczka wodne. Położone wśród pól i lasów, w zagłębieniach terenowych, nadają krajobrazowi szczególny charakter. Na terenie gminy znajdują się 33 oczka wodne, 7 z nich przyrodnicy zapronowali do objęcia ochroną prawną z uwagi na ich znaczne walory przyrodnicze.

Cenne obszary przyrodnicze

Przewidywany rezerwat przyrody
- Torfowisko koło Rusowa

Obszary chronionego krajobrazu
- Koszaliński Pas Nadmorski
- Koszaliński Pas Nadmorski (powiększenie)
- Koszaliński Pas Nadmorski (powiększenie)
- Łasiński Las (przewidywany)

Przewidywane użytki ekologiczne
- Klify (Klify w Wieniotowie)
- Korona i Zaplecze Klifu
- Oczko Śródpolne I - Ustronie Morskie
- Oczko Śródpolne II - Ustronie Morskie
- Oczko Śródpolne I - Gwizd
- Oczko Śródpolne II - Gwizd
- Przyleśne Oczko - Łasieński Las
- Kopuła
- Kukinia
- Rusowski Las
- Oczko

Przewidywany zespół przyrodniczo - krajobrazowy
- Kołobrzeski Las
- Rusowo

Inne obszary cenne przyrodniczo (OC)
- wykaz


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]