Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Szczeciniak żółtobrzegi - Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév.
Rodzina: szczecinkowcowate - Hymenochaetaceae


Szczeciniak żółtobrzegi
Szczeciniak żółtobrzegi - spodnia strona owocników
Owocniki: rozpostarte do rozpostarto-odgiętych, tworzą kilkucentymetrowe i dłuższe przylegające do podłoża skórzaste płaty, zwykle na spodniej stronie gałęzi i rozciągające się wzdłuż niej na długości do kilkudziesięciu cm; dają się łatwo oderwać od podłoża. Hymenofor tabaczkowobrązowy, rdzawobrązowy, kawowobrązowy; o powierzchni nieregularnie gruzełkowato-szorstkej, matowej. Górna powierzchnia widoczna na odstającej od podłoża części, zwykle szerokości do 10 mm. Miąższ o konsystencji skórzastej.

Występowanie: wyrastają przez cały rok, obrastają gałęzie i pnie, leżące i stojące, leszczyny i wierzb, zwykle w zaroślach wzdłuż cieków wodnych

Czerwona lista grzybów; status R - rzadki

Publikacje:
- Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 3-59


Kołobrzeg: Mirocice: zarośla wierzbowe; podmokły las na E od san. Arka; Kołobrzeski Las oddz. 5b na leszczynie, oddz. 2a - na wierzbie szarej; Ekopark Wschodni - łozowiska koło os. Podczele
gm. Kołobrzeg: Budzistowo: las k/Starego Miasta oddz. 195d
gm. Dygowo: Torfowisko Gąskowo, Torfowisko Stramniczka (29.08.2009)