Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne


Podtyp: 6430-3 Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe
Fizjonomicznie i florystycznie dosyć zróżnicowane, zwykle wielowarstwowe, nitrofilne zbiorowiska okrajkowe o naturalnym charakterze. Wyróżniają się dużym udziałem pnączy (głównie kielisznika zaroślowego), tworzących zwarte zasłony na skraju lasów i zarośli, stąd nazywane są też zbiorowiskami welonowymi. Zwykle występują w niewielkich, wąskich płatach o szerokości 1-2 m. Dosyć niestałe florystycznie, charakteryzujące się dominacją różnych gatunków w poszczególnych płatach, stąd wyróżnia się bardzo liczne zbiorowiska i facje. Pokrycie warstwy zielnej prawie zawsze wynosi 100%, a liczba gatunków w zdjęciu jest niewielka (10-20 gatunków). Nie należy tutaj zaliczać fitocenoz z masowym występowaniem ekspansywnych gatunków obcego pochodzenia, kolonizujacych często rzeczne aluwia, tj. niecierpka gruczołowatego, rdestowca ostrokończystego, rudbekii nagiej, nawłoci kanadyjskiej i in.

Reprezentatywne gatunki
Kielisznik zaroślowy, kanianka pospolita, pokrzywa zwyczajna, przytulia czepna, rdestówka zaroślowa, bluszczyk kurdybanek, jeżyna popielica, chmiel zwyczajny, oset kędzierzawy, kanianka wielka, psianka słodkogórz, kropidło Lachenala, dzięgiel litwor nadbrzeżny, starzec nadrzeczny, wyżpin jagodowy, kozłek lekarski, przytulia lepczyca, wierzbownica kosmata.

Niewielkie i rozproszone płaty występujące w obrębie torfowisk niskich Pradoliny Bałtyckiej w rejonie Bagicza i Solnego Bagna oraz na północ od Włodarki, gdzie tworzą okrajki związane z kompleksem lasów łęgowych (niezwiązanych z akwenami) i występują na obrzeżach okresowych rozlewisk.

Z waloryzacji przyrodniczej miasta z 2015 r.
- nadrzeczne, nitrofilne i bogate gatunkowo zbiorowiska okrajkowe wykształcają się wąskimi pasami wzdłuż Parsęty. W obrębie miasta Kołobrzeg występują wąskie i silnie przekształcone, związane z zabudowanymi brzegami siedliska ziołorośli subhalofilnych z dzięglem litworem nadbrzeżnym. Powyżej centrum miasta, na brzegach Wyspy Solnej w kompleksach przestrzennych z szuwarami i zaroślami wierzb wąskolistnych występują wąskie i niewielkie powierzchniowo płaty ziołorośli okrajkowych z dominacją sadźca konopiastego, wierzbownicy kosmatej i pokrzywy zwyczajnej, z dużym udziałem kielisznika zaroślowego. We zbiorowiskach tych stałą i liczną domieszkę stanowią gatunki nitrofilne, obok pokrzywy: przytulia czepna, bluszczyk kurdybanek.