Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Żółtlica chropowata - Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Rodzina: tarczownicowate - Parmeliaceae


Żółtlica chropowata
Żółtlica chropowata
Opis: plecha listkowata, rozetkowata, średnicy do 20 cm, głęboko wcinana, ściśle przylegająca do podłoża, żółtawa lub żółtozielonawa. Odcinki długości 1-5 cm, szerokości do 1,5 cm, zwykle pofałdowane i pomarszczone, nieregularnie wcinane, stykające się brzegami lub zachodzące na siebie. Na zakończeniach poszerzone, zaokrąglone, wrębne lub łopatkowate, zwykle z soraliami, bez izydiów. Soralia na brzegach lub na łatkach odcinków, białawe albo żółtawe. Dolna strona plechy w środkowej części czarna, ku obwodowi brunatniejąca, z licznymi czarnymi chwytnikami. Na obwodzie plechy znajduje się szeroki pas pozbawiony chwytników. Apotecja lekanorowe bardzo rzadko spotykane, średnicy 3-8 mm. Brzeżek gruby, trwały, zwykle z soreliami. Tarczki brunatne lub brunatnoczerwone.

Występowanie: wilgotne lasy liściaste (grądy, łęgi, olsy), na korze drzew liściastych (dąb, jesion, olsza, grab), często w wyższych partiach drzew, rzadziej na drewnie, podłożu skalnym i mchach; rozpowszechniona w całym kraju.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status EN - wymierający

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


Kołobrzeg:Ekopark Wschodni - w łozowiskach na wierzbach m.in. oddz. 4b, d, dz. ewid. nr 4 i 6;
gm. Kołobrzeg: Budzistowo: Obrowskie Sosny oddz. 195h (2016), oddz. 195d (2.02.2019), oddz. 192i (25.02.2019), oddz. 192c,d (9.03.2019); Ząbrowski Las oddz. oddz. 264b
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 4l,o (27.12.2013)

Żółtlica chropowata