Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Jarzębatka - Sylvia nisoria

Rodzina: pokrzewkowate - Sylviidae

Jarzębatka

Przelotny. Przelatuje w kwietniu - maju oraz sierpniu - wrześniu. Zasiedla niewielkie skupiska krzewów i bujnej roślinności zielnej, nadrzeczne łąki, zakrzewione miedze, zadrzewienia śródpolne. Unika sąsiedztwa siedzib ludzkich. Często występuje w tym samych miejscach, co gąsiorek.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troskiKołobrzeg: Owcze Bagno (obs. 4.06.2010 r.); Solnisko Kołobrzeskie (2 pary lęgowe w 2021 r.)
gm. Kołobrzeg: Łąki na S od Dźwirzyna i Grzybowa (obszar Wybrzeże Trzebiatowskie)