Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

G±siorek - Lanius collurio

Rodzina: dzierzbowate - Laniidae

G±siorek
G±siorek

[ Dzierzba g±siorek ]
Niewielki ptak wędrowny. Dł. ciała ok. 17-20 cm. Pierwsze osobniki pojawiaj± się na lęgowiskach w pierwszych dniach maja lub w III dekadzie kwietnia. Wędrówka jesienna rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia, przy czym pocz±tkowo ptaki koczuj± w okolicy miejsc lęgowych, a odlot następuje we wrze¶niu.
Zasiedla brzegi lasów, młodniki i otwarte przestrzenie z pojedynczymi skupieniami krzewów. Preferuje obszary ciepłe, suche i słoneczne.
Pożywienie stanowi± głównie owady, ale nie stroni również od małych kręgowców - małych ptaków, gadów i ssaków. Często robi zapasy nabijaj±c zdobycz na ciernie lub ostre gał±zki.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ¶cisł± ochron± gatunkow±


Kołobrzeg:Parki, skraje lasów i zadrzewień, m.in. Mirocice
gm. Kołobrzeg:Obszar Wybrzeże Trzebiatowskie
gm. Ustronie M: Zakrzaczenia w okolicy lotniska Bagicz