Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Kozłek bzowy - Valeriana sambucifolia J. C. Mikan
Rodzina: kozłkowate - Valerianaceae


Kozłek bzowy

Łodyga wyrasta od 50 do 200 cm. Wewnątrz dęta, walcowata, na dole owłosiona, górą naga, głęboko bruzdkowana, nierozgałęziona lub słabo rozgałęziona w górnej części. Porasta mokre lasy, brzegi potoków. Kwitnie od maja do lipca. Roślina lecznicza.

Uwaga: Kozłek bzowy posiada liście o 7 - 11 listkach a szeroko pojęty kozłek lekarski o 11 - 21 listkach. Poza tym u k. bzowego występują rozłogi nadziemne a u k. lekarskiego ich brak.

Zaliczany do gatunków górskich.Kołobrzeg: Bardzo rzadki. Kołobrzeski Las oddz. 5o; łęg między oddz. 1a i 9a; łęg obok ul. Kresowej w Podczelu; zarośla obok stawu Stokrotka przy ogrodach działkowych, Mirocice
gm. Ustronie M.: Rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami (Bosiacka i in. 2004) i koło Wieniotowa na Łasińskich Łąkach; droga polna z Łasina do Wieniotowa; Kołobrzeski Las 0,5 km S od Podczela (Ziarnek 1997), oddz. 9g, 43a (Ziarnek 2014), oddz. 37d; Dolina Malechowskiej Strugi wzdłuż Kołobrzeskiego Lasu; Dolina Łopienniczki na północ od Łasińskiego Lasu, Łasiński Las: oddz. 310f;
gm. Gościno: Gościno: 2,2 km NW (przy wypływie z jeziora w oddz. 194b), 2,5 km NW (nad strumieniem w oddz. 283g), Lubkowice: 1,9 km N (oddz. 169d), Pławęcino: 0,4 km NE (nad jeziorem - oddz. 197f), Skronie: 1 km NW (oddz. 163b), Ząbrowo: 1,2 km SE - nad Parsętą
gm. Siemyśl: Jezioro Kamienica i dolina Błotnicy