Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Kozłek dwupienny - Valeriana dioica L. s. str.
Rodzina: kozłkowate - Valerianaceae


Kozłek dwupienny
Kozłek dwupienny - owocostan

Łodyga wzniesiona, nierozgałęziająca się. Osiąga wysokość 10-50 cm. Liście odziomkowe niepodzielone, środkowe i górne łodygowe pierzastodzielne 5-11 listkowe.
Roślina dwupienna. Kwiaty drobne, żeńskie o białych płatkach korony długości ok. 1 mm, męskie różowawe, o płatkach długości ok. 3 mm. Kwitnie od maja do czerwca.
Lubi torfowiska, źródliska, mokre zarośla, olszyny. Występuje niezbyt pospolicie w zachodniej i środkowej Polsce.

Roślina cenna dla Pomorza Zachodniego.Kołobrzeg: Podmokłe łąki w południowo - zachodniej części Ekoparku Wschodniego, Mirocice
gm. Kołobrzeg: Podmokła łąka w okolicy Zieleniewa
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 56d (Ziarnek 2014); oddz. 38k, 40h (tt 2015);
gm. Gościno: Dargocice: nad Jez. Kamienica (oddz. 221c), 1,4 km NW - nad strumieniem (oddz. 215h), Lubkowice: nad Gościanką (oddz. 167c), Pławęcino: 0,7 km W (oddz. 202d), Skronie: 1 km NW (oddz. 163b)
gm. Siemyśl: Okolice Jez. Kamienica i doliny Błotnicy