Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Bażyna czarna - Empetrum nigrum

Rodzina: wrzosowate - Ericaceae

Bażyna czarna
Bażyna czarna - kwiat
Bażyna czarna - owoce

Wieloletnia zimozielona płożąca krzewinka, osiągająca wysokość 15-50 cm. Liście drobne, skórzaste, zwinięte, niekiedy prawie szpileczkowate.
Roślina obupłciowa lub dwupienna (u różnych podgatunków). Jasnoróżowe kwiaty zebrane w kilkukwiatowe baldachogrona na szczytach pędów. Działki kielicha orzęsione, korona dzbaneczkowatego kształtu. Jeden górny słupek z kilkukomorową, pękatą zalążnią i szerokim, podzielonym na kilka płatów znamieniem, które utrzymuje się jeszcze długo po przekwitnięciu kwiatów. Pręciki na długich nitkach z czerwonawymi pylnikami. Owocem jest kulista, czarna, jagoda o średnicy do 5 mm. Nazwa rośliny nawiązuje do koloru owoców.

Gatunek wrzosowisk bażynowych nad morzem i w górach, borów bażynowych (nad morzem), borów bagiennych i torfowisk wysokich (na Pomorzu) - wszędzie jest indykatorem cennych środowisk. Poza strefą przymorską rzadka.
Zaliczana do gatunków typu arktyczno-alpejskiego.
Jest reliktem glacjalnym.

Objęty częściową ochroną gatunkową; (od 1.03.2015 r.)

Cenny dla Pomorza Zachodniego; R - rzadki

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Kołobrzeg: Bór Wrzoścowy, Brzezina Bagienna
gm. Dygowo: Torfowisko Stramniczka, Torfowisko Gąskowo
gm. Gościno: Pobłockie Lasy

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL