Wstecz

Wody
Charakterystyka ][ Jeziora ][ Rzeki ][ Parsęta ]

Niewiele jest otwartych wód w okolicach Kołobrzegu. Te jednak, które są, cechują się niezwykle malowniczym położeniem - zwykle wśród lasów, w głębokich rynnach lub obniżeniach wytopiskowych.

Mapa: Wody powiatu kołobrzeskiego

Tak malownicze jest największe jezioro powiatu - Kamienica - oraz szereg innych: Popiel, Trzynik, Pławęcino, Starnin. W cichych zatoczkach licznie występują tu zbiorowiska grążeli żółtych i grzybieni białych, zwane zespołem "lilii wodnych". To samo zbiorowisko występuje także w zakolach Parsęty, gdzie spotkać też można niepospolity zespół włosienicznika rzecznego.

Spływ
Parsęta - spływ kajakowy

Dolina Parsęty stanowi jeden z ważniejszych korytarzy ekologicznych w regionie i ze względu na swoją rolę, a także występowanie wielu siedlisk wymagających ochrony, zaprojektowana została (wraz z dolinami dopływów) do ochrony w formie ostoi Natura 2000. Rzeka wyróżnia się swoistym składem ichtiofauny czyli rybostanu, o bardzo wysokim stopniu naturalności. Wychodzi do niej na tarło z morza m.in. łosoś atlantycki, występują tu trocie wędrowne, certy, lipienie a także leszcze, szczupaki, płocie, sandacze i jazie. W wyższych partiach także pstrągi potokowe. Szacuje się, że w Parsęcie występuje 27 gatunków ryb. > >   więcej o Parsęcie

Na zboczach głębokich dolin Parsęty i jej dopływów oraz zajmowanych przez jeziora obniżeń terenowych, znajdują się obszary źródliskowe z charakterystyczną florą i fauną. Kopuły z wysiękami wód pokrywają źródliskowe olsy porzeczkowe, w innych miejscach wykształcają się tzw. cyrki źródliskowe - różnej wielkości koliste zagłębienia, wyerodowane przez wypływającą wodę, z reguły ze żwirowo - kamienistym dnem i kożuchami wątrobowców.Tekst na podstawie wykładu dr Krzysztofa Ziarnka z Dyrekcji Parków Krajobrazowych w Gryfinie
na IV ZACHODNIOPOMORSKIM FESTIWALU NAUKI W KOŁOBRZEGU W ROKU 2004.


Charakterystyka ][ Jeziora ][ Rzeki ][ Parsęta ]