Wstecz

Wody
Charakterystyka ][ Jeziora ][ Rzeki ][ Parsęta ]

Rzeka Parsęta

Parsęta to druga co do wielkości rzeka pomorska. Źródła jej biją w okolicy wsi Parsęcko, na północ od Szczecinka. Długość Parsęty wynosi około 139 km, zaś powierzchnia dorzecza 3151 km2. Górny bieg rzeki przypada na teren moren czołowych i charakteryzuje się większym spadkiem niż bieg środkowy i dolny. Miejscami przybiera charakter rzeki górskiej. Łączny jej spadek wynosi 1,05 promila, przy czym ze względu na dużą dynamikę rzeźby terenu w górze dorzecza spadki miejscami dochodzą nawet do 3 promili.

Ze względu na charakterystykę rzekę Parsętę podzielono na trzy odcinki:
Odcinek I - od źródeł do stopnia elektrowni w Rościnie (pow. Białogardzki),
Odcinek II - od elektrowni w Rościnie do ujścia Radwi (Karlino w pow. Białogardzkim),
Odcinek III - od ujścia Radwi do ujścia Parsęty do Bałtyku,

Odcinek I (górny) - uważany za krainę pstrąga i lipienia.

Parsęta - górny odcinek rzeki
Parsęta - górny odcinek rzeki

Na tym odcinku Parsęta jest rzeką typowo pstrągową.
Występują tu: pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, łosoś, troć, lipień, rzadziej szczupak i okoń.
Brzegi rzeki są trudno dostępne i mocno porośnięte krzakami. Nurt jest szybki i wartki, a dno kamieniste i żwirowate. Od Starego Dębna do Byszyna brzegi porośnięte są lasami. Do tego miejsca, w okresie tarła, dopływają trocie i łososie. Docierają tutaj tylko najsilniejsze okazy, gdyż tarliska te są najbardziej oddalone od morza.

Stan wody podczas roztopów wiosennych
Stan wody podczas roztopów wiosennych

W okolicy Białogardu Parsęta staje się głębsza i szersza. Trocie mają tu większe szanse ukrycia się, tutaj również znajdują się tarliska. Przepływka w Rościnie otwarta jest przez cały rok, co umożliwia rybom wchodzenie w górę rzeki.

Najlepsze miejscówki dla wędkarzy:
- okolice mostu w Starym Dębnie na trasie Białogard - Połczyn Zdrój,
- ujście Dębnicy,
- Żarnowo, poniżej hodowli.

Dalsze dwa odcinki Parsęty uważane są przez wędkarzy za trociowe.

Odcinek II (od elektrowni w Rościnie do ujścia Radwi w Karlinie)

Takie ryby w Parsęcie to niemal codzienność
Takie ryby w Parsęcie to niemal codzienność

Występują tu: łosoś, troć, pstrąg, lipień, szczupak, kleń, jaź.
Odcinek ten, mimo że jest krótki, cieszy się powodzeniem wśród wędkarzy. Na długości 12 km mieszczą się tutaj aż trzy mosty - stąd też jego nazwa mosty.
Poniżej zapory w Rościnie rzeka Parsęta ma stopniowo wzrastającą szerokość od około 15 m do 30 m przed Karlinem. Głębokość w niektórych miejscach dochodzi tu do 2 m. Dno na tym odcinku jest twarde i niezamulone. Między Białogardem a Karlinem wpadają dwa lewobrzeżne dopływy Topiel i Pokrzywnica. W Karlinie do Parsęty uchodzi jej największy dopływ - rzeka Radew i dodatkowo dwa kanały młyńskie.

Na tym odcinku w lipcu i sierpniu gromadzi się największa ilość troci, przygotowujących się do przeprawy przez Rościno. Przejście przez przepławkę w Rościnie możliwe jest jedynie przy wysokich stanach wody.
Późną wiosną można zobaczyć wyskakujące z wody, goniące za owadami lipienie.

Teren jest trudny do obłowienia, gdyż w nurcie rzeki znajduje się dużo zwalonych drzew, bystrzyn, głębokich dołów. Wokół rzeki teren jest zalesiony a brzegi gęsto zadrzewione.

Najlepsze miejscówki:
- ujście dopływu Topiel,
- mosty,
- ujście Pokrzywnicy,
- odcinek przed Karlinem, 200 m powyżej mostu.

Odcinek III (od Karlina do ujścia do Bałtyku)
Pod Rościęcinem
Pod Rościęcinem

Poniżej Karlina rzeka osiąga szerokość do 40 m i ma dno twarde, miejscami kamieniste. Brzegi są porośnięte nielicznymi drzewami wierzby i olchy, a w niektórych miejscach występują zwarte płaty zakrzewień.
Na odcinku Karlino - most drogowy Bardy o długości 30 km teren leży dość nisko i ulewne deszcze lub wiosenne roztopy potrafią w ciągu kilku godzin wylać rzekę z koryta. Latem stan wody jest bardzo niski. Brak regulacji poziomu wody jest właśnie atutem Parsęty. Poniżej mostu drogowego Gościno - Karlino prędkość wody maleje, by przed ujściem Rowu Stójkowskiego spaść do 0,2 m/s. Poniżej miejscowości Wrzosowo wpada do Parsęty jej prawobrzeżny dopływ Pysznica, a nieco niżej lewobrzeżny dopływ Gościnka.

Znajdują się tu najlepsze łowiska trociowe: "Daszewska Łąka", Podczernino, Wrzosowo, Jazy, Pyszka oraz Miechęcino.
W jednym z dwóch starorzeczy - Pyszce lub Włościborzu - zapolować można na węgorza, lina czy okonia. Wiosną, w pogoni za drobnicą, wchodzi tam piękny szczupak. Na początku sezonu - od stycznia - można tu złowić piękną, schodzącą troć - kelta, a już od początku marca zaczynają pokazywać się srebrniaki.

Zbiorowe zdjęcie po zawodach spinningowych
Zbiorowe zdjęcie po zawodach spinningowych

W Bardach przy moście rozgrywana jest większość zawodów spinningowych. W pierwszą niedzielę stycznia Klub Salmo organizuje spotkania O Beczkę Piwa, a w ostatnią sobotę i niedzielę września, a więc tuż przed wprowadzeniem okresu ochronnego, zawody Salmo Parsęty. Na początku marca koło PZW w Kołobrzegu organizuje zawody spinningowe Troć Parsęty. Jest to memoriał im. Wiktora Wierzbickiego, długoletniego prezesa koła. Wszystkie te zawody są imprezami ogólnopolskimi, dostępnymi dla wszyskich wędkarzy, jednak w marcu i wrześniu obowiązuje limit, a więc o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Imprezy te przyciągają całą elitę świata wędkarskiego.

Na prawie całej swojej długości Parsęta zaliczana jest do wód górskich, jedynie od mostu kolejowego w Kołobrzegu do ujścia Kanału Drzewnego uznana została za wodę nizinną. Do najlepszych łowisk trociowych na odcinku od Bard do ujścia do Bałtyku zalicza się ujście Gościnki, Rościęcino, Kopel i Sylwestrowa Łąka koło fabryki domów w Zieleniewie (rów melioracyjny). Na Łące wędkarze kołobrzescy rozpoczynają sezon w Nowym Roku, niektórzy jeszcze w sylwestrowych strojach. Parsęta płynie tu kamienistymi zakolami, sporo tu dołków i wypłyceń, a dno jest miejscami piaszczyste. To najbardziej zasobna w ryby część Parsęty. W Rościęcinie przy świetlicy na środku rzeki znajduje się kamień legenda, widoczny przy niższych stanach wody. W tym miejscu złowiono najwięcej ryb, a każdy, kto zaczyna łowić na Parsęcie powinien rozpoczynać właśnie od tego miejsca.

Odcinek wód morskich Parsęty
Odcinek wód morskich Parsęty

Odcinek od mostu kolejowego w Kołobrzegu do ujścia zalicza się do wód morskich. Zaliczyć można do nich również Kanał Drzewny od mostu kolejowego przy ul. Solnej do Jachtklubu. Ze względu na dużą różnorodność ryb odcinek ten jest bardzo atrakcyjny. Występuje tu łosoś, troć, szczupak, węgorz, sandacz, okoń, wiosną leszcz wchodzący z morza na tarło. Samo ujście Parsęty do morza to łowisko śledzi, które od wiosny do jesieni ściągają tu w poszukiwaniu pokarmu.Zdjęcia ze zbiorów prywatnych udostępnił Jerzy Pletty - znany kołobrzeski wędkarzCharakterystyka ][ Jeziora ][ Rzeki ][ Parsęta ]