Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Rozetka wierzbowa - Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver
Rodzina: guzełkowate - Hypocreaceae


Rozetka wierzbowa
Występowanie: wyrasta na martwych gałęziach wierzb: wierzby szarej, wierzby iwy, wierzby uszatej. Zawsze występuje w towarzystwie szczeciniaka żółtobrzegiego.
Bardzo rzadki.

Uwaga: Po raz pierwszy zanotowano jego obecność w Polsce w 2002 roku. Obecnie znanych jest zaledwie kilkanaście stanowisk tego grzyba (głównie na Pomorzu Zachodnim). Występuje głównie na torfowiskach, ale także nad brzegami jezior i rzek i wg. danych literaturowych w ostatnich latach rozszerza swój areał.

Publikacje:
- Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 3-59
- Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy XXVII, 3 (2016): 3-55


Kołobrzeg: Ekopark Wschodni (7.05.2012)
gm. Kołobrzeg: Obrowskie Sosny oddz. 195d
gm. Dygowo: Torfowisko Gąskowo (29.08.2009), Torfowisko Stramniczka (15.09.2009)

Rozetka wierzbowa