Wstecz

Katalog bezkręgowców
Sidlisz piwniczny
 • Rodzina: spachaczowate - Sparassidae
 • Rodzina: ukośnikowate - Thomisidae
 • Rząd roztocze - Acari
 • GROMADA: PANCERZOWCE - MALACOSTRACA
  • Rząd: dziesięcionogi - Decapoda
   • Rodzina Cambaridae
     Orconectes limosus - Rak pręgowany
   • Rodzina: Grapsidae
  • Rząd: równonogi - Isopoda
   • Rodzina: prosionkowate - Porcellionidae
     Porcelio scaber - Prosionek szorstki
     Trachelipus rathkei - Prosionek pospolity
     Sphaeroma ruficauda - Stulik szary
   • Rodzina: Asellidae
  • Rząd: obunogi - Amphipoda
  • Rząd: wąsonogi - Cirripedia
 • GROMADA: PARECZNIKI - CHILOPODA
  • TYP: PIERŚCIENICE - ANNELIDA
   • GROMADA: SIODEŁKOWCE - CLITELLATA
    • Rząd: Pijawki ryjkowe - Rhynchobdellida
    • Rząd: Pijawki gardzielowe - Pharyngobdellida
     • Rodzina: Erpobdellidae
       Erpobdella octoculata - Pijawka okrągła
  • TYP: PARZYDEŁKOWCE - CNIDARIA
   • GROMADA: KRĄŻKOPŁAWY - SCYPHOZOA
    • Rząd: płatomeduzy - Lobomedusae