Wstecz

Katalog bezkręgowców
 • TYP: STAWONOGI - ANTHROPODA
 • TYP: PIERŚCIENICE - ANNELIDA
  • GROMADA: SIODEŁKOWCE - CLITELLATA
   • Rząd: Pijawki ryjkowe - Rhynchobdellida
   • Rząd: Pijawki gardzielowe - Pharyngobdellida
    • Rodzina: Erpobdellidae
      Erpobdella octoculata - Pijawka okrągła
 • TYP: PARZYDEŁKOWCE - CNIDARIA
  • GROMADA: KRĄŻKOPŁAWY - SCYPHOZOA
   • Rząd: płatomeduzy - Lobomedusae