Wstecz

Warto zwiedzić


Bór bażynowy

Wyruszamy w drogę z ul. Wylotowej z Kołobrzegu w stronę Grzybowa. Po drodze mijamy kompleks działek ogrodowych, poza którymi roztacza się daleki widok na otwartą przestrzeń solniskowych łąk i szuwarów trzcinowych. W pobliżu Grzybowa, na wyspowym wyniesieniu terenu wśród zarośli wierzbowych zauważyć można płaty karłowatych wierzb, wierzby rokity i wierzby płożącej. W szuwarach swoje siedlisko ma wiele interesujących roślin lubujących się w suchych lub zasolonych glebach, wśród nich ostrzew spłaszczony, babka nadmorska. Płaty roślin wokół wysięków solanki ukryte w niedostępnych trzcinowiskach trudne są do zlokalizowania. Odnalezienie ich wymaga specjalnego przygotowania.

Uroczysko Grzybowo
Uroczysko Grzybowo
Dalej trasa biegnie wzdłuż granicy miasta i gminy, ul. Zachodnią na północ w kierunku wybrzeża morskiego. Mijamy znajdujące się po lewej stronie tej gruntowej drogi rozlewisko i staw z fragmentem torfowiska wysokiego. Dla ochrony siedliska rzadkich gatunków zwierząt - gadów i ptaków wodno - błotnych przewiduje się tu utworzenie użytku ekologicznego "Uroczysko Grzybowo".
Ścieżką pieszo - rowerową zmierzamy dalej w kierunku zachodnim. Okoliczny las nadmorski obfitujący w nasadzenia sosny czarnej, pełen jest opadłych, dużych szyszek, w poszyciu zaś gęsto porośnięty jest chronionym wiciokrzewem pomorskim i bogatym runem leśnym, mchami i porostami, wśród nich na uwagę zasługuje chroniona płucnica islandzka.

Tajemnicze groby w lesie
Tajemnicze groby w lesie
Tu możemy natrafić na ukrytą w lesie grupę sześciu zagadkowych grobów, o których trudno znaleźć jakiekolwiek informacje. Kiedy powstały i kogo tu pochowano?. Znicze i kwiaty świadczą o tym, że pamięć o tym miejscu wśród ludzi istnieje. Niedawno, miejscem tym zaopiekowali się uczniowie jednej ze szkół z Dźwirzyna o czym informuje umieszczona tu tablica. Uczniowie tej szkoły zapewne znają dzieje tego miejsca.

W pobliżu asfaltowej szosy Kołobrzeg - Dźwirzyno las zmienia swój charakter, przyjmuje formę suchego boru sosnowego. Ukształtował się tu endemiczny nadmorski bór bażynowy z dużą ilością roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Na skrajnie suchym siedlisku z mozaiką wilgotnych zagłębień rośnie charakterystyczne zbiorowisko roślin z bażyną czarną, wierzbą piaskową, paprotką zwyczajną, niepozornymi storczykami i gruszyczkami.
Fragment boru bażynowego
Fragment boru bażynowego
Na niewielkim obszarze ukształtował się typowy nadmorski bór bagienny z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk.
Specyficzne warunki nadmorskiego boru sprzyjają rozwojowi wielu gatunków grzybów. Występują tu cenne gatunki: sarniak sosnowy, sarniak szorstki, maślak błotny, korkoząb ciemny, korkoząb kieliszkowaty a także kolczakówka - Hydnellum spongiosipes oraz gąska ognista, klejówka różowa, czyreń sosnowy, smolucha świerkowa i inne.
Nie spotkamy w okolicy Kołobrzegu innego miejsca o równie specyficznej szacie roślinnej.

Docierając do Dźwirzyna, znajdziemy krajobraz kontrastujący z borem sosnowym. To rozległy obszar ruchomych wydm nadmorskich. Nie dorównuje on wydmom w Słowińskim Parku Narodowym, lecz procesy powstawania nowych, pieszczystych wydm, są także widoczne.

Ruchome wydmy w Dźwirzynie
Ruchome wydmy w Dźwirzynie
Kolejnym etapem wyprawy może być przetoka w mierzei łącząca rozległe jezioro Resko Przymorskie z morzem. Brzegi jeziora zarośnięte są trudno dostępnym szuwarem trzcinowym. Na brzegu przetoki zlokalizowana jest przystań dla niewielkich łodzi rybackich.

Powrót nastąpi trasą ścieżki rowerowej "Ku słońcu" przez diametralnie odmienny obszar otwartej przestrzeni łąk i torfowisk ujścia Błotnicy, a następnie drogą asfaltową przez Nowogardek, Stary Borek w kierunku na Kołobrzeg. Mijane podmokłe obszary torfowisk, miejscami niedostępne, uniknęły destrukcyjnej działalności ludzkiej przez co zachowały swój naturalny, pierwotny charakter.

Trasa ta uzmysłowi zwiedzającym, jak bardzo interesujący i zróżnicowany jest krajobraz okolic Kołobrzegu i jak bardzo różni się od krajobrazów spotykanych w głębi kraju.