Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

Koszaliński Pas Nadmorski

Propozycja poszerzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu

Autorzy inwentaryzacji przyrodniczej gminy z 2014 r. proponują powiększenie już istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Propozycja dotyczy obszaru na S i SE od drogi Kołobrzeg - Koszalin poprzez włączenie wsi Kukinia, Rusowo i Strachomino wraz z terenami je otaczającymi, na co składają się pola, łąki, torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, a także włączenie obszaru źródliskowego Pyszki, tj. obszaru gdzie jeszcze sto lat temu znajdowało się jezioro Rusowo. W skład tego obszaru wszedłby również kompleks Łasińskiego Lasu.

Bociany białe
Bociany białe
Celem poszerzenia obszaru jest ochrona siedlisk gatunków zwierząt chronionych i rzadkich.
Teren ten oprócz walorów krajobrazowych, poprzez obecność małych wodnych oczek polnych, dolin cieków płynących w kierunku północnym jest siedliskiem bytowania płazów, gadów ptaków i ssaków gatunków zaliczanych do cennych. Wśród nich do najrzadszych należy zaliczyć stanowiska traszki zwyczajnej, kumaka nizinnego, grzebiuszki, ropuchy szarej, żab zielonych i brunatnych, jaszczurki żyworodnej i beznogiej jaszczurki - padalca, zaskrońca, błotniaka stawowego i łąkowego, kani rudej, derkacza, przepiórki, jaskółki brzegówki, żurawia, brodźca samotnego, także słonki i borsuka.
Czereśnia na skarpie dawnego jeziora
Czereśnia na skarpie dawnego jeziora koło Rusowa


Godnym podkreślenia jest także to, że w Rusowie gniazduje aż 6 par bociana białego. Natomiast w żwirowni w Strachominie stwierdzono stanowiska dwóch storczyków, najprawdopodobniej kruszczyka szerokolistnego i storczyka krwistego.
Z elementów szaty roślinnej warto wskazać na brzegi misy dawnego jeziora Rusowo. Na jego skarpach rośnie co najmniej sto około stuletnich lub starszych, egzemplarzy czereśni ptasiej składających się na oddz. 332b - park. Każda z nich charakteryzuje się średnicą wynoszącą co najmniej 0,6 m. Są wśród nich egzemplarze osiągające nawet 1 m średnicy. Pomiędzy nimi rosną okazałe egzemplarze dębów szypułkowych o średnicy przekraczającej nawet 1,2 m. Można stwierdzić, że drzewostan ten, a właściwie starodrzew w całości spełnia wymogi dla jego ochrony jako drzewostan pomnikowy.