Wstecz

Katalog płazów i gadów
A 
Angius fragilisPadalec zwyczajny
B 
Bombina bombinaKumak nizinny
Bufo bufoRopucha szara
Bufo calamitaRopucha paskówka
Bufo viridisRopucha zielona
E 
Emys orbicularisŻółw błotny
H 
Hyla arboreaRzekotka drzewna
L 
Lacerta agilisJaszczurka zwinka
Lacerta viviparaJaszczurka żyworodna
N 
Natrix natrixZaskroniec zwyczajny
P 
Pelobates fuscusGrzebiuszka ziemna
R 
Rana arvalisŻaba moczarowa
Rana esculentaŻaba wodna
Rana lessonaeŻaba jeziorkowa
Rana ridibundaŻaba śmieszka
Rana temporariaŻaba trawna
T 
Triturus cristatus Traszka grzebieniasta
Triturus vulgaris Traszka zwyczajna
V 
Vipera berusŻmija zygzakowata