Wstecz

Obszary chronione - ustanowione

Nazwa obszaru Gmina

 • Rezerwaty przyrody  >>
 •  
  Stramniczka
  Dygowo
 • Obszary chronionego krajobrazu (OChK) >>
 •  
  Koszaliński Pas Nadmorski
  m.Kołobrzeg, Kołobrzeg, Ustronie M.
 • Użytki ekologiczne (UE) >>
 •  
  Ekopark Wschodni
  m. Kołobrzeg
  Czermień
  Gościno
  Torfowisko Małża
  Rymań
 • Stanowisko dokumentacyjne >>
 •  
  Wyrobisko po żwirowni
  Gościno

  Obszary przewidywane do ochrony

  Nazwa obszaruGminaStanNOF (2015)

 • Rezerwaty przyrody  >>
 •  
  Podczele
  m.KołobrzegNOF (2015)
  Solnisko Kołobrzeskie
  gm. i m.KołobrzegNOF (2015)
  Torfowisko Wysokie Dźwirzyno
  KołobrzegNOF (2015)
  Torfowisko koło Rusowa
  Ustronie M.
  Mołtowska Dolina
  Gościno
  Dargocicki Mszar
  GościnoStudium
  Starnińskie Brzeziny
  RymańStudium
 • Obszary chronionego krajobrazu (OChK) >>
 •  
  Mirocice-Stramnica
  gm. i m. KołobrzegNOF (2015)
  Dolina Parsęty
  m. Kołobrzeg
  Pradolina Nadmorska
  Kołobrzeg
  Pradolina i Dolina rzeki Parsęty
  KołobrzegNOF (2015)
  Koszaliński Pas Nadmorski
  Ustronie M.
  Koszaliński Pas Nadmorski
  Ustronie M.NOF (2015)
  Łasiński Las
  Ustronie M.NOF (2015)
  Dolina Pyszki
  Dygowo
  Dolina Parsęty
  Dygowo
  Dolina Parsęty
  GościnoStudium
  Jez. Kamienica i Dolina Błotnicy
  GościnoStudium
  Jez. Kamienica i Dolina Błotnicy
  Siemyśl
  Kemy Rymańskie
  RymańStudium
  Dolina Mołstowej
  RymańStudium
 • Użytki ekologiczne (UE) >>
 •  
  Solniska na Owczym Bagnie
  m. KołobrzegStudiumNOF (2015)
  Dolina Stramniczki
  m. KołobrzegStudium
  Maćkowe Łąki
  m. KołobrzegNOF (2015)
  Bór wrzoścowy
  KołobrzegMPZPNOF (2015)
  Uroczysko Grzybowo
  KołobrzegMPZPNOF (2015)
  Ujście Błotnicy
  KołobrzegMPZPNOF (2015)
  Brzezina Bagienna
  KołobrzegMPZP
  Oczko wodne Korzyścienko
  KołobrzegNOF (2015)
  Słonawa
  KołobrzegMPZP
  Stramnicki Grąd
  KołobrzegNOF (2015)
  Oczko śródpolne Stramnica
  KołobrzegNOF (2015)
  Oczka śródpolne - Niekanin
  KołobrzegNOF (2015)
  Oczko śródpolne - Stare Miasto
  KołobrzegMPZPNOF (2015)
  Stawy Niekanin - Obroty
  KołobrzegNOF (2015)
  Stare Miasto - Łozowiska
  KołobrzegMPZPNOF (2015)
  Oczko śródpolne - Stary Borek
  KołobrzegStudiumNOF (2015)
  Karcińska buczyna
  Kołobrzeg
  Stara żwirownia obrocka
  Kołobrzeg
  Śródpolne oczko - Drzonowo
  KołobrzegNOF (2015)
  Bogucinka
  KołobrzegStudium
  Dźwirzyno Wschód
  KołobrzegNOF (2015)
  Wrzośce Grzybowskie
  KołobrzegNOF (2015)
  Głowaczewo
  KołobrzegNOF (2015)
  Klify
  Ustronie M.StudiumNOF (2015)-korekta
  Korona i Zaplecze Klifu
  Ustronie M.Studium
  Oczko Śródpolne I - Ustronie Morskie
  Ustronie M.
  Oczko Śródpolne II - Ustronie Morskie
  Ustronie M.MPZP
  Oczko Śródpolne I - Gwizd
  Ustronie M.Studium
  Oczko Śródpolne II - Gwizd
  Ustronie M.Studium
  Gwizd
  Ustronie M.NOF (2015)
  Przyleśne Oczko - Łasiński Las
  Ustronie M.StudiumNOF (2015)
  Kopuła
  Ustronie M.StudiumNOF (2015)
  Kukinia
  Ustronie M.StudiumNOF (2015)
  Rusowski Las
  Ustronie M.Studium
  Oczko
  Ustronie M.StudiumNOF (2015)
  Torfowisko koło Rusowa
  Ustronie M.NOF (2015)
  Torfowisko koło Gąskowa
  Dygowo
  Parowa
  GościnoStudium
  Staw Ząbrowo
  Gościno
  Kaczy Dołek
  Gościno
  Staw Gościno
  Gościno
  Jezioro Pławęcino
  Gościno
  Kamiczka
  GościnoStudium
  Torfowisko Robuń I
  GościnoStudium
  Torfowisko Robuń II
  GościnoStudium
  Torfowisko Robuń III
  GościnoStudium
  Cyrankowy Staw
  Gościno
  Łąki
  GościnoMPZP
  Leśny Staw
  Gościno
  Mokradło
  Gościno
  Staw Ramlewo
  Gościno
  Karkowo
  GościnoStudium
  Pobłockie Mokradło
  GościnoStudium
  Kem
  GościnoStudium
  Byszewskie Błota
  SiemyślStudium
  Mszary Siemyskie
  SiemyślStudium
  Jezioro Trzynik Mały i Duży
  SiemyślStudium
  Jezioro Kamienica
  Siemyśl
  Bagno pod Górą Białokurską
  Siemyśl
  Bagno pod Górą Białokurską
  RymańStudium
  Mszar Drozdowo
  RymańStudium
  Mszar Starnin I
  RymańStudium
  Mszar Starnin II
  RymańStudium
  Śródleśne Jeziorko koło Drozdowa
  RymańStudium
  Mszar Ledowo
  RymańStudium
  Mszar Śródpolny Dębica
  RymańStudium
  Melno I
  RymańStudium
  Melno II
  RymańStudium
  Mszar koło Kamienia Rymańskiego I
  RymańStudium
  Mszar koło Kamienia Rymańskiego II
  RymańStudium
  Mszar koło Kamienia Rymańskiego III
  RymańStudium
  Mszar koło Kamienia Rymańskiego IV
  RymańStudium
  Mszar koło Kamienia Rymańskiego V
  RymańStudium
  Torfowisko Bukowo
  RymańStudium
  Mszar Bukowo
  RymańStudium
  Torfowisko Melno
  RymańStudium
  Mszar nad Jeziorem Popiel
  RymańStudium
  Torfowisko nad Jeziorem Popiel
  RymańStudium
  Torfowisko Popiele I
  RymańStudium
  Torfowisko Popiele II
  RymańStudium
  Torfowisko Popiele III
  RymańStudium
  Mokradło koło Dębicy
  RymańStudium
  Leszczyn
  RymańStudium
 • Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe (ZP-K) >>
 •  
  Mirocice
  m. Kołobrzeg
  Kołobrzeski Las
  Ustronie M.
  Moreny Srokosza
  Kołobrzeg
  Borek
  KołobrzegMPZP
  Pradolina i Dolina rzeki Parsęty
  Kołobrzeg
  Rusowski Las
  Ustronie M.NOF (2015)
  Pobłockie Mokradła
  GościnoMPZP
  Pobłockie Lasy
  GościnoMPZP
  Karkowo
  Gościno
  Ramlewo
  Gościno
  Ludwikowo
  RymańStudium
  Las Gorawiński
  RymańStudium
  Torfowiska koło Kinowa
  RymańStudium
  Jezioro Popiel
  RymańStudium
  Kamień Rymański
  RymańStudium

  Uwaga: NOF - Waloryzacja Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z 2015 r.